Maj 2012

W dniu 30 marca 2012r moja spółka – CKM Gordion – zawarła ugodę sądową z Elektrownią Kozienice SA w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Ugoda zakończyła długotrwały spór pomiędzy stronami związany z wcześniejszym kwestionowaniem, m.in. przez poprzedni zarząd Elektrowni Kozienice SA, okoliczności zawarcia umów i jakości usług świadczonych przez CKM Gordion Sp. z o.o. w 2007r. na rzecz Elektrowni Kozienice SA. Na mocy ugody Elektrownia m.in. opublikowała w mediach oświadczenie Elektrowni Kozienice SA z 18.04.2012 r.

Skrót historii powyższego sporu:

W 2007 r. Gordion Consulting Sp. z o.o. (obecnie CKM Gordion Sp. z o.o.) realizowała duży projekt doradczy dla Elektrowni Kozienice SA w zakresie audytów, optymalizacji procesów biznesowych, restrukturyzacji organizacyjnej. Zakończenie projektu i wdrożenie zmian organizacyjnych planowane było na 01.01.2008r. Po objęciu funkcji v-ce ministra Skarbu Państwa przez pana Jana Burego w listopadzie 2007 r. nastąpiła wymiana zarządu Elektrowni Kozienice SA. Nowy zarząd, natychmiast po pojawieniu się w Elektrowni podjął decyzję o przerwaniu dobiegającego właśnie do końca procesu restrukturyzacji, zerwał umowę z Gordionem, złożył doniesienie do prokuratury i powiadomił media o swoich bezpodstawnych zarzutach.

Bez dokonania wystarczającej weryfikacji bezpodstawnych oskarżeń pod adresem CKM Gordion Sp. z o.o., Puls Biznesu w styczniu 2008r. opublikował artykuły z wypowiedziami ówczesnego zarządu Elektrowni Kozienice SA. Komentarze autora artykułu, dodatkowo stawiały w złym świetle głównego udziałowca CKM Gordion – Stanisława Tomasza Bortkiewicza. W wyniku zdecydowanej reakcji i żądań zgłoszonych przez S.T. Bortkiewicza i CKM Gordion w dniu 08 maja 2008r. została zawarta ugoda z Pulsem Biznesu, na mocy której Puls Biznesu opublikował informację prasową w dniu 13 maja 2008 r.

Po uzyskaniu nakazu sądowego przeciw Elektrowni w sprawie o zapłatę za usługi, w dniu 12 czerwca 2008r., Elektrownia Kozienice SA zawarła z Gordionem ugodę, na mocy której Gordion uzyskał należną zapłatę za usługi. Po prawomocnym umorzeniu w 2009r., przez prokuraturę Okręgową w Radomiu, śledztwa z zawiadomienia Elektrowni Kozienice SA, Gordion wystąpił na drogę sądową z powództwem przeciwko Elektrowni Kozienice SA o ochronę dóbr osobistych. Proces toczył się przed Sądem Okręgowym w Lublinie w latach 2010-2012. Ugoda sądowa z 30 marca 2012r. zakończyła opisany spór.