Oferta

Zakres świadczonych usług

1. Doradztwo restrukturyzacyjne dla dużych i średnich firm w pełnym zakresie w tym:

› analiza i optymalizacja procesów i zasobów,
› projektowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych
› optymalizacja kosztów działalności

2. Optymalizacja strategii marketingowej nakierowana na poprawę wyników finansowych i wzrost sprzedaży.

3. Kompleksowa pomoc przedsiębiorcom i firmom w sytuacjach kryzysowych.