O mnie

Jestem menadżerem praktykiem i doradcą, zarządzałem i uczestniczyłem w dużych przedsięwzięciach, m.in:
1. W latach 1991-1992 byłem dyrektorem ZOZ Ostróda, który oddłużyłem i wyposażyłem w nowy sprzęt diagnostyczny;

2. W latach 1998-2003 jako prezes zarządu ZPC Ursus SA przeprowadziłem restrukturyzację grupy kapitałowej URSUS zakończoną powodzeniem, w szczególności:

• sfinalizowaniem największego bankowego postępowania ugodowego w 2000 r.;
• skoncentrowaniem w spółce URSUS, wcześniej nierentownej działalności prowadzonej w kilkunastu zakładach i spółkach na terenie całego kraju;
zmniejszeniem zatrudnienia w grupie Ursus z 12 600 do 400 osób;
• przeniesieniem w 2003 r. 100% udziałów URSUS na rzecz BUMAR jako inwestora pomostowego;
uzyskaniem w latach 2002-2004 r. rentowności i pełnego obłożenia produkcji;

3. W latach 2004-2006, pełniłem funkcję prezesa zarządu MPWiK SA w Warszawie, W tym czasie dokonano w ,,wodociągach” wielu przełomowych przedsięwzięć:

• przeprowadzono optymalizację procesów biznesowych;
• zakończono przedłużającą się inwestycję w Oczyszczalnię Ścieków Południe;
• opracowano program inwestycji infrastrukturalnych dla Warszawy finansowanych z Funduszu Spójności przewidujący m.in. rozbudowę systemu kolektorów i Oczyszczalni Ścieków Czajka;
• obniżono o 50% jednostkowy koszt inwestycji linowych w MPWiK w wyniku wprowadzenia standardów technicznych i konkurencyjnych w przetargach oraz kilkukrotnie zwiększono wolumen inwestycji dzięki usprawnieniu procesów przygotowania inwestycji.
• pozyskano dotację z UE w wysokości 250 mln € na rozbudowę Oczyszcalni Ścieków Czajka i systemu kolektorów przesyłowych.

4. Jako dyrektor strategii i inwestycji w BOT GiE SA oraz w PZU SA, brałem udział w aktualizacji strategii, nadzorowałem biura zarządzania projektami oraz realizowane inwestycje.

5. Od 2007 r. zarządzam własnymi firmami, prowadzę też działalność doradczą. Jako konsultant zajmuję się głównie projektami restrukturyzacyjnymi.